Квартетът бе дълго аплодиран, а след концерта певците и организаторите получиха възторжени адмирации и благодарност за голямото естетическо изживяване и чувството за национална и славянска гордост, която всички присъстващи изпитаха от проявата на техния великолепен талант.

Ваня Радева Български културен институт - Братислава